چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان

بخشنامه نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۳ ،profile.medu.ir نقل و انتقالات فرهنگیان ،زمان نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۲ ،انتقالی معلمان متاهل ،سامانه نقل و انتقال فرهنگیان www enteghalat com ،زمان نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۱ ،زمان نقل و انتقالات درون استانی فرهنگیان ،بخشنامه نقل و انتقالات فرهنگیان
بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۴/۷۱۰ مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش)
 اخبار آموزش و پرورش  بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان  انتقالی معلمان متاهل  زمان نقل و انتقال درون استانی  اطلاعیه جدید آموزش و پرورش  اخبار وزارت آموزش و پرورش  ساامنه نقل و انتقال فرهنگیان  سایت فیش حقوقی معلمان
اداره کل آموزش و پرورش استان
در راستای ارتقای بهره‌وری و ساماندهی مناسب نیروی انسانی، تأمین رضایت‌مندی شغلی و تسهیل شرایط خدمت فرهنگیان محترم، شیوه‌نامه نقل و انتقال کارکنان رسمی و پیمانی متقاضی انتقال دائم و موقت برون‌استانی با تأکید بر بهبود توازن نیروی انسانی در مناطق مبدأ و مقصد و سایر ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ ابلاغ می‌شود.
بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲
الف) تعاریف:
انتقال دائم برون استانی: جابه جایی و تغییر همیشگی محل خدمت از یک منطقه استان به مناطق یک استان دیگر؛
انتقال موقت برون استانی: جابه جایی و تغییر یک ساله محل خدمت از یک منطقه استان به مناطق یک استان دیگر؛
متعهد خدمت: افرادی که به موجب قانون متعهدین خدمت و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی متعهد می شوند که دو برابر مدت تحصیل (فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی) در منطقه تعیین شده، خدمت نمایند.
تراز نیروی انسانی: بررسی وضعیت نیاز و عدم نیاز به تفکیک اداره/ گروه رشته/جنس
ب) کلیات
فرآیند نقل و انتقال درون استانی:
در راستای عدم تمرکز و رعایت مصالح و مقتضیات منطفه‌ای و استانی، ضوابط و اجرای فرآیند نقل و انتقال درون استانی سال تحصیلی آتی با تأکید بر رعایت اصول و ضوابط کلی حاکم بر این دستورالعمل و دستورالعمل توسعه سنواتی ساماندهی نیروی انسانی و لزوم حفظ و بهبود متوازن نیروی انسانی (به تفکیک اداره/ گروه رشته/جنسیت) بین مناطق مبدأ و مقصد به کارگروه توسعه مدیریت اداره کل استان تفویض می‌گردد.
فرآیند نقل و انتقال برون استانی:
فرآیند نقل و انتقال برون استانی سال تحصیلی آتی با توجه به شرایط متقاضیان و لیست فضلی امتیاز تأییدشده آنان و بر اساس جداول تراز نیروی انسانی ادارات (به تفکیک اداره/ گروه رشته/ جنسیت) و با رعایت دستورالعمل توسعه سنواتی ساماندهی نیروی انسانی طبق ضوابط این دستورالعمل و مطابق جدول زمان بندی پیوست اجرا می‌گردد.
ج) ضوابط و مقررات ثبت درخواست انتقال:
۱) انتقال دائم: دارا بودن حداقل (۴) سال سنوات خدمت تجربی مشروط به رعایت تراز نیروی انسانی منطقه/ استان
۲) انتقال موقت: دارا بودن حداقل (۱) سال سنوات خدمت تجربی مشروط به رعایت تراز نیروی انسانی منطقه/ استان
تبصره: همکارانی که در سال جاری در وضعیت انتقال موقت می‌باشند، می‌توانند با ثبت درخواست و رعایت تراز نیروی انسانی منطقه/ استان تبدیل به دائم شوند.
تبصره: مدت سوابق خدمت به‌صورت حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، مأموریتی به سایر دستگاه‌ها، تحصیل در مراکز تربیت معلم، تربیت دبیر، خدمت نظام وظیفه، قرارداد کار معین جزء سابقه خدمت برای انتقال محسوب نخواهد شد.
۴) تحقق هر نوع انتقال مقرر در این دستورالعمل، منوط به وجود نیاز در مقصد و رعایت شرط تأمین نیرو در منطقه مبدأ از محل ابلاغ موظف یا غیرموظف خواهد بود.
د) اقدامات مربوط به متقاضیان؛
۱) ثبت اطلاعات و تکمیل فرم امتیازبندی بر اساس راهنمای تعبیه شده در سامانه my.medu.ir
تبصره: پذیرش درخواست‌های خارج از سامانه و یا پس از مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود.
۲) تحویل مدارک و مستندات به امور اداری آموزش و پرورش محل خدمت مبدأ بر اساس جدول زمان‌بندی پیوست شماره ۲
۳) افراد منتقل شده (موقت) سال جاری مکلف به انجام موارد فوق جهت استمرار انتقال موقت یا تبدیل به دائم می‌باشند.
هـ) ملاحظات:
۱- انتقال پدر، مادر و همسر و فرزند شهید، جانبازان بالای ۲۵ درصد، زوجین فرهنگی به محل خدمت همسر، بانوان فرهنگی دارای سه فرزند زیر ۱۲ سال (ملاک محاسبه سن فرزندان تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۲ می‌باشد) و همچنین همسر جانباز در مورد تغییر دائم محل اشتغال جانباز در همان سال با ارائه تأییدیه از مراجع ذی‌صلاح به استناد ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، در اولویت قرار دارند.
۲- جابه‌جایی فارغ‌التحصیلان متعهد خدمت سال جاری دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در گروه/ رشته/ جنسیت یکسان امکان پذیر می‌باشد.
۳- در صورت احراز عدم شرایط و استحقاق افراد منتقل شده، ضمن برخورد قانونی با متخلفین نسبت به لغو انتقال ذی‌نفعان در هر زمان از سال تحصیلی اقدام خواهد شد.
۴- به استناد ماده (۹) مصوبه شماره ۹۸۷۰۴/ت۵۴۳۵۷ مورخ ۲/۹/۹۹ هیئت محترم وزیران و مفاد بخشنامه شماره ۴۶/۷۱۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۹ انتقال دائم به کلان‌شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، قم، کرج و مشهد ممنوع بوده و صرفاً درخواست مأموریت (انتقال موقت) متقاضیان قابل بررسی می‌باشد (بدیهی است در صورت اصلاح آیین‌نامه مصوب مربوط، امکان تبدیل انتقال موقت به دائم در کلانشهرها فراهم می‌گردد).
لذا متقاضیان انتقال به این شهرها فقط مجاز به ارائه درخواست مأموریت (انتقال موقت) می‌باشند. ضمناً برخورداری از تسهیلات خروج از کلان‌شهر، منوط به ارائه درخواست کتبی جداگانه است.
۵- فرهنگیانی که همسر آنان پرسنل نظامی و انتظامی بوده و طبق امریه دستگاه مربوط (بدون درخواست خود) و باتأیید بالاترین مقام نظامی یا انتظامی در استان، منتقل شده باشند، مشمول بند (۳) جدول امتیازبندی می‌باشند.
لازم به ذکر است، به مکاتباتی که صرفاً مؤید اشتغال همسر نظامی بوده، همانند سایر همکاران امتیازدهی خواهد شد.
۶- نقل و انتقال درون و برون استانی صرفاً در بازه زمانی ۱۰/۳/۱۴۰۲ لغایت ۱۵/۵/۱۴۰۲ انجام می‌شود.
۷- عدم مراجعه افراد انتقال یافته به منطقه مقصد، پس از اعلام نتیجه، غیبت تلقی می‌گردد.
۸- ادارات شهرستان‌ها و مناطق مقصد، مکلفند قبل از پایان دوره انتقال موقت افراد منتقل شده سال قبل، نسبت به صدور حکم پایان مأموریت و اطلاع رسانی به افراد ذی نفع اقدام و در صورت عدم تمدید انتقال، از سازماندهی و صدور ابلاغ تدریس برای آنان خودداری نمایند و ادارات شهرستان‌ها و مناطق مبدأ نیز موظفند پس از پایان تاریخ انتقال، نسبت به پیگیری و تعیین وضعیت خدمتی افراد و صدور ابلاغ خدمت تا شروع سال تحصیلی اقدام نمایند. بدیهی است عدم اقدام به موقع به منزله ترک فعل و اهمال در انجام وظایف قانونی تلقی می‌گردد.
۹- مسئولیت اطلاع رسانی، نظارت بر حسن اجرا و پاسخگویی مناسب به متقاضیان انتقال درون و برون استانی با مدیر کل آموزش و پرورش استان‌ها می‌باشد. مقتضی است تمهیدات لازم را به نحوی فراهم نمایند تا از مراجعه متقاضیان به واحدهای ستادی، خودداری گردد. هر گونه مکاتبه خارج از سامانه مربوط در رابطه با انتقال با مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری ممنوع بوده و در نتایج ارزیابی عملکرد استان‌ها لحاظ خواهد شد.
۱۰- به منظور بررسی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش، برنامه اعزام بازرسان حوزه ستادی جهت بازدید میدانی متعقاباً ارسال خواهد شد.
صادق ستاری فرد– معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
 اخبار آموزش و پرورش  بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان  انتقالی معلمان متاهل  زمان نقل و انتقال درون استانی  اطلاعیه جدید آموزش و پرورش  اخبار وزارت آموزش و پرورش  ساامنه نقل و انتقال فرهنگیان  سایت فیش حقوقی معلمان
بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 اخبار آموزش و پرورش  بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان  انتقالی معلمان متاهل  زمان نقل و انتقال درون استانی  اطلاعیه جدید آموزش و پرورش  اخبار وزارت آموزش و پرورش  ساامنه نقل و انتقال فرهنگیان  سایت فیش حقوقی معلمان
بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان ۱۴۰۳-۱۴۰۲
پیوست شماره ۲- جدول زمان بندی نقل و انتقال برون استانی سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲
پاسخ ایران خودرو نسب به دریافت وجه اضافی از مشتریان
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۲
دریافت وجه اضافه از مردم توسط ایران خودرو
ماجرای سقف سهمیه دوم بنزین چیست؟
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب پربازدید
نمونه سوالات امتحان نهایی فارسی نهم نوبت خرداد ۱۴۰۲ + جواب
علت خودکشی قهرمان ملی پوش زن ایرانی اعلام شد
5 علت صدای بلبرینگ چرخ چیست ؟
نحوه عملکرد میل موجگیر چگونه است و نشانه خرابی آن چیست ؟
دلایلی که موجب تخلیه باتری ماشین می شود؟
پربحث ترین ها
قیمت جدید لاستیک های ایرانی (خرداد 1402)
نمونه سوالات علوم تجربی پایه نهم خرداد 1402 + جواب
معرفی خودرو استون مارتین DB12 (عکس)
5 علائم خرابی سنسور فشار ریل بنزین
زمان پخش و تکرار سریال چشم بندی 2 از شبکه سه +خلاصه داستان
اخبار روز
زمان پخش و تکرار سریال چشم بندی 2 از شبکه سه +خلاصه داستان
پاسخ ایران خودرو نسب به دریافت وجه اضافی از مشتریان
برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۲
دریافت وجه اضافه از مردم توسط ایران خودرو
تفاهم‌نامه صادرات خودرو از ایران به عمان امضا شد
رئیس‌کل بانک مرکزی راهی واشنگتن شد
زمان عرضه اولیه نماد والماس کی هست ؟
بهانه جدید خودروسازان برای کاهش تولید یا افزایش قیمت؟
با همکاری بانک مرکزی تأمین ارز صنایع خودرو بدون وقفه‌ ادامه دارد
بخشنامه نقل و انتقال فرهنگیان در سال 1403-1402
ماجرای سقف سهمیه دوم بنزین چیست؟
افزایش 20 درصد یارانه کالابرگ برای سه دهک کم درآمد
تاثیر مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو بر ریزش بورس
معرفی فورد موستانگ RTR (عکس)
ثبت نام ایران خودرو؛پیش فروش و فروش فوق العاده و اقساطی (خرداد 1402)
اطلاعیه ویژه مدیران خودرو به برندگان مرحله اول فروش یکپارچه
جریمه خودروهای شوتی چقدر است ؟
5 علت صدای بلبرینگ چرخ چیست ؟
چرا ترمزهای جدید من جیغ می کشند؟
نحوه عملکرد میل موجگیر چگونه است و نشانه خرابی آن چیست ؟
برد هزار کیلومتری باتری‌های جدید خودروهای برقی
علت خودکشی قهرمان ملی پوش زن ایرانی اعلام شد
دلایلی که موجب تخلیه باتری ماشین می شود؟
نمونه سوالات امتحان نهایی فارسی نهم نوبت خرداد ۱۴۰۲ + جواب
تعیین قیمت خودرو هایما توسط شواری رقابت
اخبار داغ
قرارداد جدید رنو با ایدرو به پایان خط نرسید ؟
پلمب انبار ایران خودرو ممقان با ۸۸۰۰ دستگاه خودرو
سلبریتی‌ها چه خودرو‌هایی سوار می‌شوند؟
احتمال ترخیص خودر‌وهای در گمرگ مانده
شرایط اخذ گواهینامه رانندگی در کشور سوئیس
خودرو
معرفی خودرو‌های توربوشارژ موجود در بازار ایران + تصاویر
معرفی خودرو کانسپت راوِن GT +عکس
ون ۹ نفره سیتروئن آمد +عکس
شناخت خودروی H30 کراس +قیمت ومشخصات
آپرتا؛ ابرخودروی فراری برای خیریه! +عکس
مسابقات
مسابقه موتور کراس قهرمانی 1401
حضور تاریخی زنان در ورزشگاه آزادی (عکس)
قوانین جدید فیفا جام جهانی 2022 قطر
خیز رونالدو برای رکورد تاریخی در جام جهانی
حراج فراری فرمول یک مایکل شوماخر +عکس
آشپزی
طرز تهیه دسر پسته با پایه کیک چیست ؟
معجزه ۴ سبزی خوشمزه در سم زدایی از بدن
طرز تهیه کاپوچینو خانگی حرفه ای
طرز تهیه کیک گلاب و زعفران بدون فر + فیلم
طرز تهیه کیک کشمشی گردویی
source
تولید محتوا

سئو سایت

چکیده محبوب ترین مقالات خودرو ایران و جهان
با افتخار قدرت گرفته از WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

توسط viraje