در 6 دسامبر 1631، گذر زهره همان‌طور که برای اولین‌بار توسط کپلر پیش‌بینی شده‌ بود رخ داد. او به درستی احتمال داد که گذر زهره اتفاق می‌افتد، اما هیچ‌کس آن را مشاهده نکرد. زیرا پس از غروب خورشید در بیشتر اروپا رخ داد.

«یوهانس کپلر» اولین انسانی بود که گذر عطارد و زهره را با موفقیت پیش‌بینی کرد. به‌طور قابل‌توجهی، محاسبات او از حرکات سیاره‌ای (که عمدتاً براساس مشاهدات تیکو براهه است)، او را قادر ساخت تا گذر عطارد را در 7 نوامبر 1631 و گذر زهره را فقط یک ماه بعد، در 6 دسامبر پیش‌بینی کند.

او نه تنها این گذر خاص را پیش بینی کرد، بلکه متوجه شد که گذرهای زهره شامل یک دوره چرخه‌ای تقریباً 120 ساله است. اما متأسفانه، کپلر یک سال قبل از این رویدادها درگذشت، بنابراین او شخصاً نتوانست پیش‌بینی‌های خود را تأیید کند.

هیچ مدرکی مبنی بر دیدن گذر زهره در سال 1631 در جهان وجود ندارد. با توجه به این واقعیت که نور ظاهری زهره به اندازه کافی بزرگ است که مردم بتوانند با چشمان غیرمسلح خود آن را ببینند، این احتمال وجود دارد که تعداد کمی از مردم در سراسر جهان زهره را هنگام نگاه‌کردن به خورشید (به‌ویژه در حوالی طلوع یا غروب خورشید) دیده باشند.

source

توسط