مدل سایز قیمت یک حلقه
(تومان)
رینگ دنا توربو رینگ دنا توربو 14 4.800.000 رینگ 10 پر رینگ 10 پر 15 4.800.000 رینگ اسپرت استرامبولی رینگ اسپرت
استرامبولی 15 4.750.000 رینگ چلنچر رینگ چلنچر 16 4.650.000 رینگ اچ سی کراس رینگ اچ سی کراس 16 4.600.000 رینگ استپ وی رینگ استپ وی 15 4.600.000 رینگ 5 پر لنزو رینگ 5 پر لنزو 15 4.550.000 رینگ اسپرت استرامبولی رینگ اسپرت استرامبولی 16 4.550.000 رینک اسپرت 16 پر رینک اسپرت 16 پر 16 4.550.000 رینگ اسپرت 15 پر رینگ اسپرت 15 پر 16 4.550.000 رینگ 7 پر شاهین رینگ 7 پر شاهین 15 4.380.000 رینگ اچ سی کراس لوله ای رینگ اچ سی کراس لوله ای 16 4.350.000 رینگ ساندرو استپ وی رینگ ساندرو استپ وی 15 4.350.000 رینگ فابریک شاهین رینگ فابریک شاهین  15 4.250.000 رینگ اسپرت ووسن چرخشی رینگ اسپرت ووسن
چرخشی 15 4.200.000 رینگ تندر 90 رینگ تندر 90 15 4.150.000 رینگ 5 پر 029 رینگ 5 پر 029 15 4.125.000 رینگ شاخ گوزنی رینگ شاخ گوزنی 15 3.700.000 رینگ 15 پر رینگ 15 پر 15 3.650.000 رینگ 11 پر رینگ 11 پر 15 3.600.000 رینگ 7 پر رینگ 7 پر 15 3.600.000 رینگ ستاره ای رینگ ستاره ای 14 3.600.000 رینگ 5 پر دو شاخ طرح دنایی رینگ 5 پر دو شاخ
طرح دنایی 15 3.600.000 رینگ 3 پر 3 شاخ رینگ 3 پر 3 شاخ 14 3.500.000 رینگ 11 پر سایپایی رینگ 11 پر سایپایی 14 3.450.000 رینگ 5 پر دو شاخ رینگ 5 پر دو شاخ 15 3.400.000 رینگ خرچنگی رینگ خرچنگی 15 3.375.000 رینگ 4 پر پرایدی رینگ 4 پر پرایدی 13 3.370.000 رینگ 5 پر رینگ 5 پر 15 3.300.000 رینگ صلیبی رینگ صلیبی 15 3.250.000 رینگ چلنجر رینگ چلنجر 15 3.250.000 رینگ 3 پر پرایدی رینگ 3 پر پرایدی 13 3.235.000 رینگ صلیبی رینگ صلیبی 14 3.225.000 رینگ 5 پر 2 طرف شمشیری رینگ 5 پر 2 طرف
شمشیری 14 3.200.000 رینگ تورنادو رینگ تورنادو 14 3.200.000 رینگ 11 پر رینگ 11 پر 14 3.150.000 رینگ شمشیری رینگ شمشیری 14 3.150.000 رینگ 5 پر دو شاخ رینگ 5 پر دو شاخ 14 3.100.000 رینگ 5 پر رینگ 5 پر 14 3.100.000 رینگ 5 پر رینگ 5 پر 14 3.100.000 رینگ خرچنگی رینگ خرچنگی 14 3.100.000 رینگ ساینا چرخشی رینگ ساینا
چرخشی 14 3.750.000

source

viraje

توسط viraje