به گزارش صدای بورس،ابراهیم سماوی با اشاره به این که بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته به عنوان بازوی اصلی بخش واقعی اقتصاد است گفت: در سال‌های اخیر بازار سرمایه بزرگ شده و سهم بیشتری از اقتصاد را دارا است. بنابراین ضرورت دارد سیاست‌گذاران اقتصادی، ضمن داشتن دیدگاه و نگرش درست نسبت به بازار، تصمیمات و دستورالعمل‌های خلق الساعه برای آن نگرفته و منافع کلی را در دستور کار خود قرار دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که باید صلاح سهامداران خرد در تصمیمات مهم و اساسی اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد، اظهار داشت: علی رغم برنامه ریزی‌های متعدد برای مشکل قطعی برق و گاز در فصل گرم و سرد سال، اما صنایع بزرگ با چالش‌های بزرگ مواجه هستند که در صورت ادامه دار بودن برخی تصمیمات خلق الساعه، میزان حجم نقدینگی موجود در بازار کاهش می‌یابد.

سماوی تاکید کرد: به نظر می‌رسد بازار سرمایه باید جایگاه خاصی در تصویر اقتصاد کشور داشته باشد.

منبع:تسنیم

source

توسط