به گزارش ساناپرس، کاهش میزان افزایش حقوق بازنشستگان در اصلاحیه لایحه بودجه
طبق اصلاحیه لایحه بودجه 1403 افزایش حقوق بازنشستگان از 20 درصد به 18 درصد کاهش یافت. در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش متوسط حقوق بازنشستگان ۱۸ درصد لحاظ شده است.

بررسی لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۳ دولت نشان می دهد افزایش متوسط ۱۸ درصدی برای حقوق بازنشستگان لحاظ شده است.

این درحالی است که در نسخه اولیه افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰درصد و افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد اعلام شده بود.

در نسخه اصلاحی بودجه سال آتی رشد ۵۰ درصدی حق عائله مندی و رشد ۱۰۰ درصدی حق اولاد کارکنان دولت هم اضافه شد.

پیش از این لایحه بودجه تقدیمی در مرحله اول با اکثریت آرا و به دلیل عدم در نظر گرفته شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان رد شده بود.

source

توسط