Wp Header Logo 901.png

با انتشار آگهی ثبت برند خودرویی جدید لوکانو (LUCANO) در روزنامه رسمی که ۲۷ آذر انجام شد، مقدمات ورود خودروهای این برند به بازار ایران فراهم آمد.

source

viraje

توسط viraje