Wp Header Logo 957.png

به گزارش «اخبار خودرو»،لیست قیمت جدید انواع تراکتور و کمباین های موجود، امروز شنبه 2 دی ماه 1402 منتشر شد.

جزئیات قیمت:

نام محصول قیمت (تومان)
تراکتور 470
تک دیفرانسیل
310,000,000
تراکتور 470
جفت دیفرانسیل
395,000,000
تراکتور 475
تک دیفرانسیل
475,000,000
تراکتور 475
جفت دیفرانسیل
605,000,000
تراکتور 475
جفت دیفرانسیل
(کابین دار)
660,000,000
تراکتور 485
تک دیفرانسیل
510,000,000
تراکتور 485
جفت دیفرانسیل
610,000,000
تراکتور 399
تک دیفرانسیل
630,000,000
تراکتور 399
جفت دیفرانسیل
825,000,000
تراکتور 950
جفت دیفرانسیل
290,000,000
تراکتور 800
تک دیفرانسیل
500,000,000
تراکتور 800
جفت دیفرانسیل
630,000,000
تراکتور 4120
جفت دیفرانسیل
940,000,000
تراکتور 1500
جفت دیفرانسیل
1,750,000,000
تراکتور 455
جفت دیفرانسیل
405,000,000
تراکتور 938 380,000,000
تراکتور نیوهلند
T6090
4,700,000,000
کمباین سهند 1,700,000,000
کمباین 1055 1,600,000,000
کمباین ST140 1,900,000,000
کمباین وورد 1,000,000,000
کمباین نیوهلند
TC590
7,300,000,000
تراکتور رومانی 400,000,000

source

viraje

توسط viraje