به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور آمده است: «همانگونه که مستحضرید، قیمت گذاری خودروهای مونتاژی CKD  بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت های مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تامین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد.

با توجه به وجود مابه التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمائید موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»

انتهای پیام/

source

viraje

توسط viraje