سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی در نظر دارد کالاهای تحت اختیار خود را با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی بفروش برساند.

متقاضیان محترم می توانند از ساعت ۸ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ جهت دریافت اطلاعات فهرست کالاها، شرایط مزایده وهمچنین ارایه پیشنهاد به وب گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مزایده بصورت اینترنتی می باشد رعایت موارد ذیل الزامیست:

۱- شرکت کنندگان درمزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک(توکن) به دفاتر ثبت اسنادرسمی درسراسر کشور مراجعه نمایند.

۲-. بـرگزاری مزایـده صرفاًٌ از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می پذیرد، لذا کلیه شرکت کنندگان درمزایده می توانند از تاریخ فوق الذکربه نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه و با استفاده از امضاء الکترونیک، نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام نمایند.

۳- ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ امکان پذیر می باشد.

۴- داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی بهمراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

۵- اطلاعات ریز اقلام ارائه شده در مزایده به آدرس اینترنتی فوق قابل رویت برای متقاضیان محترم میباشد.

۶- بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ امکانپذیر خواهد بود.

۷- پیشنهاد می گردد باتوجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از کالای مورد نظر بازدید بعمل آید.

۸- پیشنهادهای ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت ۱۴ روزشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می گردند.

۹- شرکت کنندگان در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف، می توانند صرفا”گزینه انصراف در سیستم را تا ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ انتخاب وثبت نمایند.

توجه:(لازم به توضیح است اعلام انصراف بصورت سیستمی بوده وبدون مراجعه به ادارات استان، با انتخاب گزینه انصراف، ثبت درخواست انصراف امکان پذیر میباشد).

۱۰- از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ در تمامی مزایده ها و حراج های سازمان، امکان تهاتر دین و طلب با صاحبان کالای متروکه وجود نداشته و برندگان مزایده مکلفند در مهلت اعلام شده در شرایط عمومی مزایده وحراج نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی و سایر وجوه قانونی مربوطه اقدام نمایند.

۱۱- مطابق مصوبه هیات مدیره محترم سازمان از مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ مبلغ تضامین شرکت در مزایده از (۱۵%) به (۷%) کاهش یافته است.

۱۲- متقـاضیان محترم می توانند جـهت دریـافت اطلاعات بیشتر به منـظور شرکت در مزایده الکترونیک و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریتهای استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن ۲۷۶۵۲۱۹۸-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

شناسه آگهی: 1630878

شماره میم الف: 3781

source

viraje

توسط viraje