در سامانه يكپارچه تخصیص خودرو؛

صنعت ماشین: پیرو اعلام نتايج در دومین طرح در سامانه يكپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمايندگی ها و متقاضیان حائز شرايطی که در طرح عادی سامانه …

به گزارش صنعت ماشین،

 پیرو اعلام نتايج در دومین طرح سامانه يكپارچه تخصیص خودرو به اطلاع نمايندگی ها و متقاضیان حائز شرايطی که در طرح عادي سامانه يكپارچه عرضه خودرو در خرداد ماه سال جاري نسبت به ثبت نام اولیه خودروي کويیك GX اقدام نموده و در تاريخ 1402/10/12 پیامك به ايشان ارسال گرديده میرساند، امكان واريز وجه ثبت نام خودرو از روش شرايط فروش فوق العاده مطابق شرايط ذيل اعلام میگردد.

ثبت نام کوییک GX-L سایپا آغاز شد +جدول شرایط

ثبت نام کوییک GX-L سایپا آغاز شد +جدول شرایط

source

viraje

توسط viraje