به گزارش صنعت ماشین،

 شاهین مستوفی مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی در حوزه اخذ مالیات از خودرو‌های لوکس  مکلف شده  با توجه به اطلاعاتی که از سایر دستگاه‌های ذیربط در اختیار سازمان مالیات قرار می ‌گیرد به محاسبه، مطالبه و وصول مبالغ مالیات مربوطه با عنایت به قانون بودجه اقدام کند.

وی ادامه داد: مبنای محاسبه مالیات بر خودرو‌های گران قیمت در سال 1400 برای خودرو‌های لوکس فرد و افراد تحت تکفل عدد بالای یک میلیارد تومان بود، اما در سال 1402 با توجه به قانون بودجه خودرو‌های بالای سه میلیارد تومان مشمول مطالبه مالیات خودرو‌های لوکس شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: با توجه به اینکه حکم قانون و آیین نامه به صراحت مشخص کرده بود افرادی که به موجب برگه سبز خودرو در ابتدای هر سال مالک آن وسیله نقلیه باشند مشمول پرداخت این مالیات می‌شوند، بنابراین اطلاعات از فراجا دریافت شد و محاسبه مالیات برای سال 1400 تعداد 370 هزار خودرو، برای سال 1401 تعداد 264 هزار خودرو و برای 1402 به تعداد 163 هزار خودرو رسید.

مستوفی ادامه داد: مجموعا برای سال 1400 دو هزار میلیارد تومان و برای سال 1401 دو هزار و 200 میلیارد تومان و برای سال 1402 مجموعا دو هزار و 800 میلیارد تومان مالیات خودرو‌های گران قیمت و لوکس محاسبه شد و به اطلاع مالکان رسیده است تا به موقع به پرداخت آن اقدام کنند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت: برای سال 1402 مالکان خودرو‌ها تا پایان بهمن ماه فرصت خواهند داشت نسبت به واریز مبالغ مالیات خود در مورد خودرو‌های گران قیمت اقدام کنند.

source

viraje

توسط viraje