صنعت ماشین: مزایده جدید خودروهای ایران خودرو 21 الی 24 دی ماه با عرضه تعدادی از خودروهای سواری تصادفی و آسیب‌دیده امداد خودرو ایران، برگزار می‌شود.

به گزارش صنعت ماشین،

 مزایده جدید خودروهای ایران خودرو 21 الی 24 دی ماه با عرضه تعدادی از خودروهای سواری تصادفی و آسیب‌دیده امداد خودرو ایران، برگزار می‌شود.

جزئیات مزایده جدید محصولات ایران خودرو

جزئیات این مزایده به شرح ذیل است:

جزئیات مزایده جدید محصولات ایران خودرو

source

viraje

توسط viraje