صنعت ماشین: طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، آئودی آمریکا ۶۰هزار و ۶۷۰ دستگاه خودرو در ایالات متحده فروخت (۱۲درصد افزایش نسبت به سال گذشته). در سال ۲۰۲۳ میزان فروش به ۲۲۸هزار و ۵۵۰ دستگاه رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۲۲درصدی و یک رکورد جدید را نشان می‌دهد.

به گزارش صنعت ماشین،

 طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، آئودی آمریکا ۶۰هزار و ۶۷۰ دستگاه خودرو در ایالات متحده فروخت (۱۲درصد افزایش نسبت به سال گذشته). در سال ۲۰۲۳ میزان فروش به ۲۲۸هزار و ۵۵۰ دستگاه رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۲۲درصدی و یک رکورد جدید را نشان می‌دهد. نتایج مثبتی برای فروش خودروهای تمام‌برقی آئودی نیز گزارش شده است که با تعداد زیادی رکورد یا نزدیک به رکورد به‌سرعت افزایش یافت. در سال ۲۰۲۳، آئودی بیش از ۲۵هزار دستگاه خودروی تمام‌الکتریکی را در ایالات متحده فروخت که یک رکورد جدید است (افزایش ۵۴درصدی نسبت به سال گذشته). این سهم به ۱۱درصد از حجم کل آئودی ارتقا یافت. در سال ۲۰۲۲، آئودی بیش از ۱۶هزار خودروی تمام‌الکتریکی را با سهم ۸.۷درصدی فروخت. آئودی از سال ۲۰۱۹ تاکنون در افزایش حجم فروش خودروهای تمام‌الکتریکی هر سال و همچنین سهم BEV ثابت‌قدم بوده است.

در کنار آئودی، بی‌ام‌و، شامل بی‌ام‌و و مینی، نیز ۱۱۸هزار و ۶۰۹ فروش خودرو در ایالات متحده طی سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ (افزایش ۶درصدی نسبت به سال گذشته) و ۳۹۵هزار و ۷۴۱ فروش در کل سال ۲۰۲۳ (۹درصد افزایش) ثبت کرده است. فروش خودروهای تمام‌برقی بی‌ام‌و در حال افزایش است و پی‌در‌پی رکورد می‌زند. در سه‌ماهه چهارم، فروش خودروهای برقی باتری بی‌ام‌و به ۱۴هزار و ۳۷۴ دستگاه رسید که بالاترین نتیجه سه‌ماهه تاکنون و حاوی افزایش ۶۵درصدی نسبت به سال گذشته است. سهم BEV از حجم کل تولیدات این برند به ۱۳.۳درصد افزایش یافت. بی‌ام‌و گزارش داده فروش iX به تعداد ۵هزار و ۲۷۴دستگاه رسیده است که دومین نتیجه بالای ۵هزار دستگاه پیاپی است.

source

viraje

توسط viraje