واردات خودرو در دولت رییسی (339)

صنعت ماشین: معاون اول رئیس‌جمهور آیین نامه واردات خودروهای نو را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، واردات خودروهای سواری بالاتر از 2500 سی سی ممنوع است.

به گزارش صنعت ماشین،

 تصویب نامه مصوب جلسه مورخ 1402/10/10 هیأت وزیران در خصوص «آیین نامه واردات خودروهای نو» طی نامه شماره 193378 در تاریخ 1402/10/23 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

آیین نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد +اسناد

بر اسن اساس، واردات خودروی سواری با قیمت زیر 20 هزار یورو مجاز است ، اولویت با واردات خودروهای اقتصادی کمتر از 10 هزار یورو است.

همچنین واردات خودروی سورای برقی تا زیر 40 هزار یورو مجاز است.

آیین نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد +اسناد

آیین نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد +اسناد

آیین نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد +اسناد

آیین نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد +اسناد

آیین نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد +اسناد

source

viraje

توسط viraje