Wp Header Logo 1012.png

شرکت شهرکهای صنعتی تهران به استناد مصوبه هیأت مدیره این شرکت در نظر دارد تعداد ۳ قطعه زمین غیرصنعتی (تجاری-خدماتی) در شهرک صنعتی شمس ‏آباد را از طریق مزایده عمومی به دارندگان معرفی‏ نامه از سوی اتحادیه‏ های مربوطه یا مراجع ذیصلاح در زمینه فعالیت‏های ذکر شده در جدول ( دارنده هر یک از مجوزهای مطروحه معتبر فقط حق انتخاب یک قطعه را در مزایده خواهد داشت ) را به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ستاد” با شماره مزایده (۲۰۰۲۰۰۱۰۵۱۰۰۰۰۷۲) به صورت نقد و اقساط مطابق جدول پیوست واگذار نماید.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت تضمین (سپرده) شرکت در مزایده که می تواند به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر ، واریز نقدی یا واریز الکترونیکی از طریق سامانه ستاد باشد ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و …… در بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.

۲- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ( توکن ) با مرکز تماس ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند  و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. در صورت نیاز به راهنمایی جامع با مراجعه به وب سایت این شرکت نسبت به دریافت فایل آموزشی نحوه شرکت در مزایده اقدام نمائید.

۳- چنانچه در قطعه مورد نظر مستحدثاتی وجود داشته باشد برنده قطعه مربوطه می بایست قبل از عقد قرارداد، نسبت به تسویه نقدی کل وجه مستحدثات مطابق گزارش تامین دلیل با جلب نظرکارشناس رسمی اقدام نماید. بدیهی است که تسویه نقدی کل مستحدثات شرط لازم جهت عقد قرارداد می باشد و در صورت عدم پرداخت احتمالی مستحدثات و عقد قرارداد این شرکت مجاز به فسخ قرارداد می‏ باشد.

۴- خدمات زیربنایی از جمله انشعابات آب، برق و گاز در حد نرم و تعهدات شرکت شهرکهای صنعتی تهران بوده و مازاد بر آن خارج از تعهدات این شرکت می باشد.

آدرس شهرک: شهرستان ری کیلومتر ۳۵ آزادراه تهران-قم بعد از فرودگاه بین المللی امام خمینی شهر حسن آباد شهرک صنعتی شمس آباد

– تاریخ انتشار آگهی مزایده ۱۴۰۲/۱۱/۰۱می باشد.

– مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱۶:۳۰روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

– مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۶:۳۰روز ‏سه شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

– زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۱:۳۰روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

– محل بازگشایی پیشنهادها: شرکت شهرک های صنعتی تهران

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت (الف): به  نشانی: سهروردی شمالی کوچه شهید محبی پلاک ۲ طبقه همکف دبیر خانه شرکت تلفن : ۸۹۳۲۴۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۲۶۶ و ۲۷۲

مرکز تماس دفتر ثبت نام: ۸۹۳۲۴۰۰۰ داخلی ۱۳۶

شرکت شهرکهای صنعتی تهران

ردیف

نام شهرک

شماره قطعه

مساحت قطعه

قیمت کل پایه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

 

نوع فعالیت

ملاحظات

۱

شمس آباد

MR-۱۰۴

 ۶۴

۲۹.۵۶۹.۵۳۶.۰۰۰

 ۱.۴۷۸.۴۷۶.۸۰۰

دفتر باربری

نوبت اول

۲

شمس آباد

MR-۱۰۷

۴۸

 ۲۲.۴۱۵.۶۱۶.۰۰۰

 ۱.۱۲۰.۷۸۰.۸۰۰

ابزار و یراق

نوبت اول

۳

شمس آباد

MR-۱۰۳

۱۲۸

 ۵۸.۱۸۵.۲۱۶.۰۰۰

 ۲.۹۰۹.۲۶۰.۸۰۰

آزمایشگاه

نوبت اول

 

شناسه آگهی: ۱۶۴۸۱۹۹

شماره میم الف: ۴۱۱۸

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje