امکان واریز وجه برای متقاضیان 207 دستی پاناروما ارتقا یافته، سورن پلاس با موتور جدید و رانا پلاس ارتقا یافته ویژه اولویت های زمستان 1402 فراهم شد.


جزئیات فروش:


شرایط فروش 3 محصول ایران خودرو (بهمن 1402)


 


 

منبع


ایران جیب

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje