کاهش ناگهانی قیمت محصولات کرمان موتور


 


به گزارش دنده ۶، بر اساس قیمت جدید محصولات کرمان موتور، قیمت هیوندا النترا صفر از آغاز هفته ۱۷۰ میلیون تومان کاهش داشته و به سه میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت کی‌ ام‌ سی J۷ با کاهش ۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد حالا یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان است. قیمت جک s۳ صفر در بازار امروز یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان اعلام شده که ۱۳ میلیون تومان ریزش داشته است. همچنین قیمت هیوندا کرتا محصول جدید کرمان موتور در نمایندگی دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.


 
قیمت محصولات کرمان موتور – ۳ بهمن ماه


جک J4

۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


جک S3

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۰,۴۵۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


جک S5

۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


کی‌ام‌سی T8

۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


کی‌ام‌سی J7

۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


کی‌ام‌سی K7

۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


کی‌ام‌سی X5

به زودی

۱,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


هیوندای اکسنت

به زودی

۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


هیوندای النترا

۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


هیوندای کرتا

به زودی

۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰


 


 


 

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje