صنعت ماشین: ثبت‌نام خودروهای سبک جدید در کالیفرنیا در سال ۲۰۲۳ به ‌یک میلیون و ۷۷۵هزار و ۹۱۵ دستگاه رسید که ۱۱.۹درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. در سه‌ماهه چهارم نیز ثبت‌نام تقریبا ۵درصد افزایش یافت و به ۴۲۱هزار و ۶۱۳دستگاه رسید.

به گزارش صنعت ماشین،

 ثبت‌نام خودروهای سبک جدید در کالیفرنیا در سال ۲۰۲۳ به ‌یک میلیون و ۷۷۵هزار و ۹۱۵ دستگاه رسید که ۱۱.۹درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. در سه‌ماهه چهارم نیز ثبت‌نام تقریبا ۵درصد افزایش یافت و به ۴۲۱هزار و ۶۱۳دستگاه رسید.

بر اساس داده‌‌ها و تخمین‌‌های انجمن فروشندگان خودروی جدید کالیفرنیا، فروش خودروهای برقی پلاگین بسیار سریع‌تر از کل بازار افزایش یافته است که منجر به ایجاد رکورد سهم بازار برای خودروهای شارژی شد. در طول سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، حدود ۱۰۵هزار و ۹۵ دستگاه خودروی پلاگین جدید در کالیفرنیا به ثبت رسید که ۲۰ درصد بیشتر از یک سال قبل است و ۲۴.۹درصد از کل بازار را تشکیل می دهد.هیبریدهای غیرقابل‌شارژ نیز بسیار سریع رشد می‌کنند، چه آنکه با افزایش ۶۳درصدی در سه‌ماهه چهارم به ۵۶هزار و ۶۹۱ دستگاه و سهم بازار ۱۳.۴درصدی رسیدند. در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۴۰هزار و ۶۱۶دستگاه خودروی پلاگین در کالیفرنیا به ثبت رسید (افزایش ۴۵درصدی نسبت به سال گذشته)، که ۲۴.۸درصد از کل بازار را تشکیل می‌دهد. 

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje