Wp Header Logo 306.png

 کرد تا نقش نهادی خود را در زمینه کمک به کاهش آلودگی شهر تهران انجام دهد، تاکید کرد: نگاه شهرداری تهران به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر تنها به عنوان یک موضوع رفع تکلیف نیست، بلکه ما به دنبال فرهنگ‌سازی و توانمندسازی جامعه در خصوص استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی خودروهای برقی هستیم.

گفتنی است، ‌سلسله سمینارهای علمی و تخصصی در مورد خودروهای برقی با ابتکار و ایده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، ‌از چند هفته پیش‌ آغاز شده و تاکنون چهار موضوع،” خودروهای برقی تکنولوژی‌ها و چالش‌ها” ،‌‌”رویکرد جهانی در توسعه خودروهای برقی” ، ‌”باتری خودروهای برقی و انواع تکنولوژی‌های ساخت” و “ارزیابی زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی در زمینه خودروهای برقی” مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این سمینار به همت مدیریت مطالعات راهبردی و رسانه گروه خودروسازی سایپا و اجرای مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی و همکاری سایر شرکت‌های گروه سایپا برگزار شده است. در هفته‌های آتی “‌بررسی چالش‌های مکانیکی و الکترومکانیکی خودروهای برقی” و “معرفی خودروهای پیل سوختی” برگزار می‌شود. این سمینار با هدف آشنایی بیشتر و مناسب‌تر ‌مهندسان و کارشناسان گروه سایپا با برنامه‌های آتی،‌ طراحی و تولید خودروهای برقی، مزایا و معایب خودروهای برقی و روندی که خودروسازان جهانی طی می‌کنند، برپا می‌شود.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje