Wp Header Logo 910.png

به گزارش پرشین خودرو، این خدمت در راستای انجام تکالیف اساسنامه ای و تعهدات بین المللی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در زمینه فراهم آوردن موجبات آسایش، تسهیل تردد و سفر جهانگردان سایر کشورها در ایران، راه اندازی شده است.

از آنجایی که دسترسی آسان و سریع به خدمات مشاوره حقوقی و کمک های قضایی، یکی از نیازمندی های مسافران و گردشگران خارجی است،

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی پس از انجام مطالعات کارشناسی و تأمین زیرساخت های لازم، سامانه اختصاصی برای ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز گردشگران و مسافران خارجی در ایران را به زبان انگلیسی ایجاد کرد.

خدمات حقوقی

جمعی از وکلای کارآزموده و کارشناسان خبره در حوزه های تخصصی گمرکی، بانکی، قضایی و سایر بخش های مرتبط با امور گردشگران خارجی در ایران، در اجرای این خدمت که برای اولین بار در سطح ملی ارائه می شود، با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی همکاری دارند.

پیش بینی می شود این خدمت نوین، موجب آسایش خاطر مسافران ورودی، توسعه گردشگری و ارتقاء سطح خدمات جهانگردی در کشورمان شود.

گردشگران و مسافران خارجی در صورت نیاز به مشاوره و کمک قضایی می توانند به نشانی اینترنتی www.taci.ir/LegalServices مراجعه و فرم های مربوطه را تکمیل و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند تا در اسرع وقت درخواست آنان از سوی کارشناسان بررسی و پیگیری شود.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje