به گزارش صنعت ماشین،

 فروش اقساطی ( نقدی – اعتباری) ون اینرودز با قیمت قطعی، تا 14 اسفند ماه 1402 ادامه خواهد داشت.

فروش اقساطی

بنابر آخرین بخشنامه فروش بهمن موتور، به جهت استقبال مشتریان فروش اقساطی ( نقدی – اعتباری) ون اینرودز با قیمت قطعی، تا 14 اسفند ماه 1402 تمدید شد.

فروش تعدادی محدود ون اینرودز مدل 1403 به صورت تحویل فوری از طریق عاملیت‌های مندرج در سایت رسمی گروه بهمن انجام می‌شود.

فروش اقساطی

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje