Wp Header Logo 313.png

راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰درصد محصولات مرتبط برقی و هیبرید است. یکی از مهم‌ترین مسائل در زیست‌بوم خودرو برقی بحث زیرساخت‌ها، طراحی و ساخت است که این موضوع را ازسوی وزارتخانه پیگیری می کنیم.

وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مختلفی در زیست‌بوم خودرو برقی نقش دارند که نقش استاندارد حداقل و حداکثر استانداردها نیز در این زیست‌بوم مورد تاکید قرار گرفته است.

در کشورهای مختلف استانداردها ۲نقش حداقلی و حداکثری دارند. زیست‌بوم خودروهای برقی باید سه ویژگی تسلط، تجربه و یکپارچه‌گی را داشته باشد، وزیر صمت سی‌سال قبل روی خودروهای برقی کار کرده و در این زمینه تدریس انجام داده است و اکنون به صورت جدی این موضوع را پیگیری می‌کند.

اجزای زیست بوم در نقش خود باید ظاهر شوند، در مرحله اول باید زیرساخت و فرهنگ را ایجاد کنیم که در این زمینه بحث واردات خودروهای برقی را اجرایی کرده‌ایم. مرحله بعدی در بحث خودروهای برقی طراحی و ساخت است که اکنون کار عظیمی صورت گرفته این مرحله مهم‌ترین بخشی است که باید خودروسازان و شرکت‌های دانش‌بنیان به آن توجه کنند تا در انتهای برنامه هفتم ۴۰درصد محصولات مرتبط برقی و هیبرید را داشته باشیم.

در ساخت خودروهای برقی باید راهبردهای مختلفی را پیگیری کنیم، چین برنامه جامع در حوزه خودروهای برقی دارد که در این زمینه پنج‌محور را در نظر گرفته است. در ساخت خودروهای برقی باید به سمت نوآوری فناورانه رفت، البته بازیگران متعدد هستند که زیست‌بوم برای آنان در نظر گرفته شده است ضمن اینکه باید از ظرفیت همکاری‌های بین المللی استفاده کرد.

سیاستگزاری‌هایی صورت می‌گیرد که در لایه‌های بعدی شرکت‌های دانش‌بنیان است باید موردحمایت قرار بگیرند تا در طراحی خودروهای برقی نقش‌آفرینی کنند.

زیست‌بوم خودروهای برقی نسبت‌به خودروهای معمولی وسیع‌تر است اگر از لحاظ درآمدی به آن نگاه کنیم مسائل درآمدی جدیدی را برای فراهم می‌کند ضمن اینکه باید سرمایه‌گذاری در این بخش از ۵ به ۴۰درصد افزایش یابد، ضمن اینکه در ساخت خودروهای برقی ۴۰درصد بحث نرم‌افزارها هستند که روی این نوع خودروها تاثیرگذار هستند.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje