Wp Header Logo 382.png

به گزارش پرشین خودرو، ویرایش سوم خودرو وارداتی جانبازان ۷۰ درصد ویژه، سه شنبه ۲۲ اسفند و جانبازان ۷۰ درصد عادی، چهارشنبه ۲۳ اسفند هفته جاری انجام می‌شود.

همچنین جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد می‌توانند پنج شنبه همین هفته ۲۴ اسفند ماه ویرایش سوم خودرو وارداتی را انجام دهند.

جانبازانی که تمایل به تغییر نوع خودرو وارداتی دارند یا چنانچه در مرحله پیش ثبت‌نام خودرو وارداتی از ثبت‌نام جا ماندند در این روزها می‌توانند نسبت به انجام تغییرات، اصلاحات یا ثبت‌نام در سامانه واردات خودرو جانبازان اقدام کنند.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje