Wp Header Logo 395.png


منتشر شده در 20 اسفند 1402 ساعت 19:36ویدئو
رضا چوکامی

با وجود اینکه سازمان ملی استاندارد اعلام کرده بود که همکاری لازم جهت پاسخ به تعهدات پژو پارس را انجام می دهد، اما نامه اخیر این سازمان به وزارت صمت نشان می دهد که گویا ماجرای پژو پارس تمامی ندارد.

به گزارش آخرین خودرو، در این قسمت «پشت پرده» به موضوع نامه جنجالی سازمان ملی استاندارد به وزارت صمت پرداخته ایم. با وجود اینکه رئیس سازمان ملی استاندارد همکاری خود جهت ادامه تولید پژو پارس جهت پاسخ به تعهدات سامانه یکپارچه را اعلام کرده بود، اما در نامه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ این مجموعه به وزارت صمت شاهد هستیم که دوباره سازمان استاندارد حواشی ماجرای پژو پارس را افزایش داده است و گویا نمی خواهد که مشکلات مشتریان این خودرو تمام شود.

در نامه اخیر سازمان ملی استاندارد به وزارت صمت اعلام شده است که این سازمان در خصوص ادامه تولید پژو پارس تا پایان فروردین ۱۴۰۳ همکاری می کند. اما اعلام شده است که باید ایران خودرو اصلاحات استانداردی را برای این خودرو لحاظ کند و تعهد دهد که پژو پارس با استانداردهای اصلاح یافته به دست مشتریان می رسد. این عبارت به معنای آن بوده که سازمان ملی استاندارد اجازه تولید پژو پارس و شماره گذاری این خودرو با استانداردهای قبلی را نمی دهد که دوباره ماجرای پژو پارس به سر خط قصه بازگشته است.

مشکل اصلی پژو پارس استانداردهای جدید است که قابلیت تطبیق بر روی این خودروی قدیمی را ندارد. ایران خودرو اعلام کرده بود که اگر سازمان ملی استاندارد اجازه تولید این خودرو را با استانداردهای قبلی بدهد، پژو پارس دوباره به چرخه تولید باز می گردد و مشتریان سامانه یکپارچه می توانند این محصول را با همان ویژگی ها و قیمت قبلی تحویل بگیرند. اما اگر قرار باشد تا استانداردهای جدید برای پارس اعمال شود، باید بازه زمانی مشخصی برای فرایند مهندسی در نظر گرفته شود و به خاطر ساختارهای فنی جدید، قیمت گذاری دیگری برای این محصول بشود.

حال گویا سازمان ملی استاندارد درک کاملی از ماجرای تولید و عدم تولید پژو پارس نداشته و گویا چالش های پژو پارس تمامی ندارد. در این قسمت پشت پرده آخرین خودرو به موضوع تولید پژو پارس و نامه اخیر سازمان ملی استاندارد پرداخته ایم.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje