به استحضار مشتریان شرکت ایران خودرو میرساند، با توجه به تولید امکان تولید تعداد محدودی خودرو پارس XU7P با کد کلاس 35106 شرایط انتخاب و واریز وجه برای بخشی از متقاضیان گروه پارس با اولویت زمستان 1402 (بخشنامه 4705) براساس اولویت ثبت نام به شرح جدول پیوست ایجاد شده است، مشتریان فوق میتوانند طی مدت 4 روز نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.


مراتب از طریق ارسال پیامک نیز به واجدین شرایط اولویت های فوق اطلاع رسانی شده است.


شرایط فروش: 


فروش فوری پژو پارس ویژه منتخبین سامانه یکپارچه


فروش فوری پژو پارس ویژه منتخبین سامانه یکپارچه


 

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje