صنعت ماشین: مرحله سوم ثبت‌نام، ویرایش و اصلاح تقاضای خودروی وارداتی جانبازان از فردا سه‌شنبه – ۲۲ اسفند- اجرا می‌شود و جانبازان می‌توانند نسبت به اصلاح یا ثبت‌نام واردات خودرو اقدام کنند.

به گزارش صنعت ماشین،

 مرحله سوم ویرایش ثبت نام و اصلاح تقاضای خودروی وارداتی جانبازان این هفته اجرا می‌شود و جانبازان می توانند نسبت به اصلاح یا ثبت‌نام واردات خودرو اقدام کنند.

طبق برنامه ویرایش سوم خودرو وارداتی جانبازان 70 درصد ویژه سه شنبه -22 اسفند- و جانبازان 70 درصد عادی چهارشنبه -23 اسفند- هفته جاری انجام می‌شود.

همچنین جانبازان 50 تا 69 درصد هم می‌توانند پنج شنبه همین هفته – 24 اسفند- ویرایش سوم خودرو وارداتی را انجام دهند.

جانبازان که تمایل به تغییر نوع خودرو وارداتی دارند یا چنانچه در مرحله پیش ثبت‌نام خودرو وارداتی از ثبت نام جا ماندند در این روزها می‌توانند نسبت به انجام تغییرات، اصلاحات یا ثبت نام اقدام کنند.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje