صنعت ماشین: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود.

به گزارش صنعت ماشین،

 احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه 135 تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

تخلفات تاکسی های اینترنتی را کجا اعلام کنیم؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje