به گزارش صنعت ماشین،

 این خودروساز آلمانی اعلام کرد تحویل گروه فولکس‌واگن در ماه فوریه با 1.1 درصد کاهش به 605 هزار و 500 دستگاه رسید که با کاهش شدید در چین مواجه شد.

فولکس‌واگن اعلام کرد تحویل 5.6 درصد در اروپای غربی و 1.6 درصد در آمریکای شمالی در ماه گذشته افزایش یافت.

بر اساس گزارش رویترز، تحویل در چین 16.7 درصد کاهش یافت و افزود که تحویل کلی 6.1 درصد در دو ماه اول سال به 1.30 میلیون دستگاه رسیده است.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje