بررسی ویژگی‌ها و مشخصات تانک 300، شاسی بلند آفرود وارداتی – چرخان

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje