رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد:

صنعت ماشین- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست.

به گزارش صنعت ماشین،

 داود منظور اظهار کرد: فرض می کنیم که سال 1403 حدود دو – سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. می دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم در حالیکه داخل کشور ظرفیت تولید 1.5 میلیون خودرو را داریم.

تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین افزود:معادل 15 میلیارد دلار یا 13.6 میلیارد یورو برای تامین 10 قلم کالاهای اساسی مردم با نرخ حمایتی اختصاص دادیم.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje