ماه: آوریل 2024

توقف شماره گذاری خودروهای ۱۲ شرکت خودروسازی! / سازمان استاندارد از دستور رئیس جمهوری تمکین نکرد!

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، روند اجباری شدن استانداردهای ۸۵ گانه بر اساس استانداردهای روز اروپا از سال ۱۳۹۶ با فضای ایجاد شده در آن سال ها و با ورود…