Wp Header Logo 54.png

به گزارش پرشین خودرو، عبدالله سلطانی، به همراه تنی چند از معاونان و مدیران شرکت پارس خودرو در نخستین روزهای سال ١٤٠٣ از خطوط تولید و تلاش گران این شرکت بازدید کرد.

مدیرعامل پارس خودرو، ضمن بازدید از سالن های تولیدی این شرکت و بررسی روند فعالیت های بهبود فنی در خطوط تولید با کارگران و متخصصانی که در ایام نوروز نیز فعال هستند، گفت و گو کرد.

سلطانی در این دیدار نوروزی با تبریک سال نو به تلاشگران پارس خودرو با اشاره به پتانسیل های بالای این شرکت در حوزه منابع انسانی و به ویژه زیرساخت های فنی گفت: قطعا یکی از مهمترین ابزارهای توسعه در هر سازمان زیرساخت های مناسب است که خوشبختانه در پارس خودرو این مهم وجود دارد و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم سال ١٤٠٣ برای این شرکت سالی متفاوت باشد.

وی در میان کارگران و کارشناسان پارس خودرو بیان کرد: باید بتوانیم با استفاده از استراتژی های درست از ظرفیت های خالی در این شرکت بهره ببریم که توسعه محصول بدون شک یکی از مهمترین اهداف برای رسیدن به این مهم است.

مدیرعامل پارس خودرو در پایان این دیدار خاطرنشان کرد: اقداماتی از قبل انجام شده و برنامه هایی نیز بر اساس سیاست های کلان گروه خودروسازی سایپا طرح ریزی شده که در مجموع امیدوارم با اجرای آن آینده خوبی در انتظار پارس خودرو باشد.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje