Wp Header Logo 137.png

برخی افراد، فروش یا تعویض خودرو خود را به پس از تعطیلات نوروز موکول می‌کنند تا با آن مسافرت بروند و سپس آن را بفروشند. در این میان، افرادی هم هستند که قصد قبلی برای فروش یا تعویض خودرو خود نداشته‌اند، اما از آن‌جا که خودرو آن‌ها در ایام سفر به‌اصطلاح خوش‌رکاب نبوده یا در میانه راه خراب و باعث گرفتاری شده است، به صرافت فروش آن افتاده‌اند.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje