قیمت بیمه شخص ثالث اتوبوس و مینی بوس 1403

فروردین 1403: همزمان با اعلام نرخ جدید بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه مرکزی نیز قیمت بیمه شخص ثالث اتوبوس و مینی بوس را برای سال 1403 مشخص کرده است:

نرخ بیمه شخص ثالث مینی‌بوس و اتوبوس
ظرفیت خودرو تعرفه سال 1403
مینی بوس 16 نفره 15,145,400 تومان
مینی بوس 21 نفره 15,732,000 تومان
اتوبوس 27 نفره 23,197,200 تومان
اتوبوس 40 نفره 29,186,300 تومان
اتوبوس 44 نفره 30,974,200 تومان

*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*برای مینی‌بوس، ظرفیت خودرو با احتساب راننده است.
*برای اتوبوس، ظرفیت خودرو با احتساب راننده و کمک راننده است.
*به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.

گفتنی است، قوه قضائیه در اواخر اسفندماه 1402، نرخ دیه سال 1403 در ماه‌های غیرحرام را معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان و در ماه‌های حرام نیز معادل یک میلیارد و 600 میلیون تومان تعیین کرده است. برهمین اساس و به دنبال افزایش 33.3 درصدی نرخ دیه توسط قوه قضائیه، شورای عالی بیمه، نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث در سال 1403 را 35.5 درصد اعلام کرد.

قیمت بیمه شخص ثالث اتوبوس و مینی بوس 1402

فروردین 1402: شرکت بیمه مرکزی، نرخ جدید بیمه شخص ثالث اتوبوس و همچنین بیمه شخص ثالث مینی بوس را برای سال 1402 اعلام نمود:

نرخ بیمه شخص ثالث مینی‌بوس و اتوبوس
ظرفیت خودرو تعرفه سال 1402
مینی بوس 16 نفره 11,177,400 تومان
مینی بوس 21 نفره 11,610,300 تومان
اتوبوس 27 نفره 17,119,700 تومان
اتوبوس 40 نفره 21,539,700 تومان
اتوبوس 44 نفره 22,859,200 تومان

*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*برای مینی‌بوس، ظرفیت خودرو با احتساب راننده است.
*برای اتوبوس، ظرفیت خودرو با احتساب راننده و کمک راننده است.
*به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.

قیمت بیمه شخص ثالث اتوبوس و مینی بوس 1401

فروردین 1401: شرکت بیمه مرکزی، نرخ جدید بیمه شخص ثالث اتوبوس و همچنین قیمت جدید بیمه شخص ثالث مینی بوس را برای سال 1401 اعلام نمود:

نرخ بیمه شخص ثالث مینی‌بوس و اتوبوس
ظرفیت خودرو تعرفه سال 1401
مینی بوس 16 نفره 8,598,000 تومان
مینی بوس 21 نفره 8,931,000 تومان
اتوبوس 27 نفره 13,169,000 تومان
اتوبوس 40 نفره 16,569,000 تومان
اتوبوس 44 نفره 17,584,000 تومان

*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*برای مینی‌بوس، ظرفیت خودرو با احتساب راننده است.
*برای اتوبوس، ظرفیت خودرو با احتساب راننده و کمک راننده است.
*به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje