صنعت ماشین: براساس اطلاعت دریافتی، پس از بروزرسانی سامانه یکپارچه ثبت نام خودروهای داخلی، نام 7 خودرو در این سایت بارگزاری شده است که …

به گزارش صنعت ماشین،

 براساس اطلاعت دریافتی، پس از بروزرسانی سامانه یکپارچه ثبت نام خودروهای داخلی، نام 7 خودرو در این سایت بارگزاری شده است که احتمالا فروش این محصولات از هفته آینده مطابق شرایط جدید آغاز خواهد شد.

جزئیات فروش 7 خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی

جزئیات فروش 7 خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje