قیمت بیمه شخص ثالث ون در سال 1403

فروردین 1403: همزمان با اعلام نرخ جدید بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه مرکزی نیز قیمت بیمه شخص ثالث اتوبوس و مینی بوس را برای سال 1403 مشخص کرده است:

نرخ بیمه شخص ثالث ون استیشن
ظرفیت خودرو تعرفه سال 1403
ون 7 نفره 11,840,800 تومان
ون 9 نفره 12,182,500 تومان
ون 10 نفره 12,318,200 تومان

*ظرفیت خودرو با احتساب راننده است.
*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.

گفتنی است، قوه قضائیه در اواخر اسفندماه 1402، نرخ دیه سال 1403 در ماه‌های غیرحرام را معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان و در ماه‌های حرام نیز معادل یک میلیارد و 600 میلیون تومان تعیین کرده است. برهمین اساس و به دنبال افزایش 33.3 درصدی نرخ دیه توسط قوه قضائیه، شورای عالی بیمه، نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث در سال 1403 را 35.5 درصد اعلام کرد.

قیمت بیمه شخص ثالث ون در سال 1402

فروردین 1402: شرکت بیمه مرکزی، نرخ جدید بیمه شخص ثالث خودروهای ون استیشن را برای سال 1402 اعلام نمود:

نرخ بیمه شخص ثالث ون استیشن
ظرفیت خودرو تعرفه سال 1402
ون 7 نفره 8,738,600 تومان
ون 9 نفره 8,990,800 تومان
ون 10 نفره 9,090,900 تومان

*ظرفیت خودرو با احتساب راننده است.
*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.

قیمت بیمه شخص ثالث ون در سال 1401

فروردین 1401: شرکت بیمه مرکزی، نرخ جدید بیمه شخص خودروهای استیشن را برای سال 1401 اعلام نمود:

نرخ بیمه شخص ثالث ون استیشن
ظرفیت خودرو تعرفه سال 1402
ون 7 نفره 6,722,000 تومان
ون 9 نفره 6,916,000 تومان
ون 10 نفره 6,993,000 تومان

*ظرفیت خودرو با احتساب راننده است.
​​​​​​​*به حق بیمه هر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‌گردد.
*به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از 6 نفر، 50 درصد تخفیف تعلق می‌گیرد.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje