Wp Header Logo 318.png


منتشر شده در 25 فروردین 1403 ساعت 12:00


قیمت جدید خودرو رسپکت

بهمن موتور قیمت جدید خودرو ریسپکت ۲ را ویژه فروردین ماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی کرد.

براساس آخرین بخشنامه این شرکت، قیمت خودرو ریسپکت ۲ به شرح ذیل تغییر یافته است:

قیمت اسفند ۱۴۰۲: ۱.۰۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت فروردین ۱۴۰۳: ۱.۱۰۶.۱۱۲.۰۰۰ تومان

ویدیو معرفی

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje