جدول زمان مسابقات فدراسیون در سال 1403

زمان برگزاری مسابقات موتورسواری ایران در سال جدید به همراه تقویم مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری سال 1403 را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

زمان مسابقات موتوراسپرت ایران در سال 1403
روز ماه مسابقه توضیحات
یکم و دوم اردیبهشت 1403 موتور کراس انتخابی تیم ملی

*اطلاعات فوق از سوی فدراسیون اعلام شده است.

شرکت کنندگان جهت ثبت نام در مسابقات، باید به سامانه مالی فدراسیون به نشانی portal.mafiri.ir مراجعه نمایند.

جدول زمان مسابقات فدراسیون در سال 1402

زمان برگزاری مسابقات موتورسواری ایران در سال 1402 به همراه تقویم مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری سال 1402 را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

زمان مسابقات موتوراسپرت ایران در سال 1402
روز نوع مسابقه مرحله
15 اردیبهشت اسلالوم خودرو راند اول
27 اردیبهشت موتور کراس بانوان راند اول
29 اردیبهشت موتور کراس راند اول
29 اردیبهشت اسلالوم موتور راند اول
24 تا 26 خرداد سوپربایک راند اول
12 خرداد درگ راند اول
2 تیر اتومبیلرانی سرعت راند اول
21 مهر موتور کراس راند دوم
21 مهر اسلالوم آقایان راند دوم
22 مهر اسلالوم بانوان راند دوم
28 مهر موتور کراس بانوان راند دوم
4 و 5 آبان درگ راند دوم
12 آبان سوپربایک راند دوم
25 آبان موتور کراس بانوان راند سوم
26 آبان موتور کراس آقایان راند سوم
8 آذر سوپربایک راند سوم
10 آذر سوپربایک راند چهارم
17 آذر کار پارک دریفت راند اول
24 آذر اتومبیلرانی سرعت راند دوم
21 و 22 دی درگ راند سوم
28 و 29 دی اسلالوم راند چهارم
12 و 13 بهمن موتور کراس راند چهارم
13 بهمن اتومبلیرانی سرعت راند سوم
27 بهمن کار پارک دریفت راند دوم
18 اسفند اتومبلیرانی سرعت راند چهارم

*اطلاعات فوق از سوی فدراسیون اعلام شده است.

نتایج مسابقات قهرمانی کشور

آخرین اخبار مسابقات اتومبیلرانی به همراه نتایج مسابقات موتورسواری قهرمانی کشور را در مقالات زیر بخوانید:

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje