صنعت ماشین: نیسان آر383 خودرویی ویژه مسابقات سرعت بود که در سال 1970 به منظور استفاده در مسابقه اتومبیلرانی جایزه بزرگ ژاپن تولید شد. پیشرانه این نیسان میزبان تپنده 12 سیلندر 6 لیتری بود که در حالت تنفس طبیعی 700 اسب و در حالت توربو 900 اسب بخار خروجی داشت.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje