صنعت ماشین: عضو شورای رقابت با بیان این که وزیر صمت امروز به شورای رقابت می‌رود، گفت: قصد داریم سیاست های کلی بحث رقابت و انحصار را با ایشان مطرح کنیم و یک هم‌افزایی و همسویی پیدا کنیم که تصمیمات شورای رقابت توسط دولت نقض نشود و متقابلا شورای رقابت ضمن این که به وظایف خود مانند ترویج رقابت و مقابله با انحصار عمل می کند، تصمیمی نگیرد که مخالف سیاست های دولت باشد.

به گزارش صنعت ماشین،

 محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: امروز بعدازظهر وزیر صمت به شورای رقابت خواهند آمد.

وی در خصوص جزئیات این جلسه گفت: قصد داریم سیاست های کلی بحث رقابت و انحصار را با ایشان مطرح کنیم و یک هم‌افزایی و همسویی پیدا کنیم که تصمیمات شورای رقابت توسط دولت نقض نشود و متقابلا شورای رقابت ضمن این که به وظایف خود مانند ترویج رقابت و مقابله با انحصارعمل می کند تصمیمی نگیرد که مخالف سیاست های دولت باشد.عضو شورای رقابت ادامه داد: شورای رقابت به وظایف خود در حوزه خودرو عمل می کند و تصمیمات متناسب با شرایط فرق می کند.

وی تصریح کرد: شورای رقابت نهاد مستقل فرابخشی است و ترکیبی از قوه مقننه، مجریه و قضایی است و زیرنظر یک نهاد دولتی نیست که بخواهد از آن اثرپذیری باشد.

بهرامی ارض اقدس گفت: قانون سیاست های اصل 44 که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است غیرقابل تغییر است مگر این که به تصویب مجلس و به تایید مجمع تشخیص برسد. به دلیل این که فرآیند، فرآیندی مشکل است، قاعدتا تغییر در وظایف شورای رقابت کار بسیار دشواری است.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje