Wp Header Logo 870.png

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، متوسط درصد داخلی سازی خودروهای شرکت مدیران خودرو حدود ۱۹ درصد می باشد.

خودرو ایکس ۲۲ پرو دستی با ۲۶ درصد ساخت داخل دارای بیشترین داخلی سازی می باشد و اکستریم VX  با ۸ درصد، کمترین داخلی سازی را در بین خودروهای مدیران خودرو به خود اختصاص داده است.

بیشترین مبلغ ارزبری در بین خودروهای مدیران خودرو با ۳۱ هزار و ۸۷ دلار متعلق به خودرو اکستریم VX می باشد و کمترین مبلغ ارزبری برای سال ۱۴۰۲ نیز با ۶ هزار و ۴۷۶ دلار در اختیار ایکس ۲۲ پرو دستی است.

میزان ارزبری و داخلی سازی خودروهای مدیران خودرو در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشد:

میزان ارزبری و داخلی سازی خودروهای مدیران خودرو

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje