مشتریان ساینا S دوگانه سوز که زمان تحویل خودروشان در قرارداد گروه خودروسازی سایپا بهمن ماه 1402 بود، همین خودرو، مطابق قرارداد و مهلت زمانی 15 روزه برای تکمیل وجه با قیمت 287 میلیون و 486 هزار تومان به مشتریان تحویل داده خواهد شد.


دعوتنامه خودروی ساینا.اس دوگانه سوز که تحویل آنها بهمن و اسفندماه سال گذشته بود، تعیین تکلیف و این فرصت فراهم شد که مشتریان در صورت دلخواه، کوییک.اس با استاندارد 85گانه و یا ساینا.اس با استاندارد 85گانه را تحویل بگیرند.  


به منظور تعیین تکلیف تعهدات خودروی ساینا.اس دوگانه سوز با موعد تحویل بهمن و اسفندماه سال 1402،‌ دعوتنامه خودروهای کوییک.اس با استاندارد 85گانه و ساینا.اس با استاندارد 85گانه به صورت کاملا اختیاری ارسال شده و دعوتنامه خودرو ثبت نامی بر اساس قراداد مشتری ارسال می‌شود.


همچنین این فرصت فراهم شده است که ثبت‌نام کنندگان ساینا.اس دوگانه سوز که زمان تحویل خودروشان بهمن و اسفندماه 1402 است بر اساس پیشنهاد گروه خودروسازی سایپا،‌ خودروهای کوییک.اس با استاندارد 85گانه و یا ساینا.اس با استاندارد 85گانه را تحویل بگیرند. بدین جهت مشتریان برای آنکه بخواهند طبق این دعوتنامه اقدام کنند،‌ یک هفته مهلت برای تکمیل وجه دارند و زمان فاکتور خودرو،‌ حداکثر یک هفته پس از واریز وجه است.


در این دعوتنامه قیمت کوییک.اس با استاندارد 85گانه 298 میلیون و 884 هزار تومان و قیمت ساینا.اس با استاندارد 85گانه حدود حدود 340 میلیون و 196 هزار تومان است.


لازم به ذکر است در صورتی که پذیرش مشتری مشمول سهم تورمی شود،‌ مبلغ سهم تورمی از قیمت خودرو کسر خواهد شد.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje