Wp Header Logo 29.png

حذف رانت مادران از فروش خودرو؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است. این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ…

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje