پيرو اعلام نتايج در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو به اطلاع نمايندگيها و متقاضيان حائز شرايطي كه در طرح عادي سامانه مذكور در سال گذشته نسبت به ثبت نام اوليه خودرو ساينا اس با استاندارد 85 گانه، شاهين G، شاهين با گيربكس اتوماتيك، كوييك GX و كوييك GXR اقدام نموده در تاريخ 1403/02/11پيامك به ايشان ارسال گرديده ميرساند، امكان واريز وجه خودرو و ثبت نام مطابق شرايط ذيل اعلام مي گردد. 


شرایط فروش:


فروش و پیش فروش محصولات سایپا (اردیبهشت 1403)

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje