Wp Header Logo 76.png

برخی کارشناسان معتقدند اندک‌اندک آرامش به‌بازار خودرو باز خواهد گشت. درعین حال برخی نیز بر این عقیده هستند که این موضوع می‌تواند موقتی باشد و درصورتی که قیمت خودرو در کارخانه دستخوش تغییر شود، بهای آن در بازار نیز با تغییراتی مواجه خواهد شد.

بنابراین شاید بهتر آن باشد که مصرف‌کننده فرصت را از دست ندهد و هرچه سریع‌تر برای خرید خودرو اقدام کند.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje