1 01 Desktop

رنگ پلاک بیشتر خودروها سفید رنگ است اما حتما رنگ‌های دیگر پلاک خودروهایی که گاهی در خیابان‌ تردد می‌کنند هم برای شما جالب بوده است. هر رنگ پلاک در کشور ما نشان‌دهنده مالکیت سازمان یا نهاد خاصی است. آگاهی از این معانی رنگ پلاک‌ها می‌تواند گاهی به شما کمک کند.

پلاک سفید

 • بیشتر خودروهایی که در کشور تردد می‌کنند، پلاکی سفید رنگ دارند.
 • پلاک‌های سفید عادی: این خودروها، خودروهای عادی هستند که هر روزه در خیابان‌ها تردد می‌کنند.
 • پلاک سفیدهایی که در ترکیب خود حرف «گ» دارند: پلاک‌های سفید رنگ با حرف «گ» به معنای گذر موقت است. خودرو با چنین مشخصاتی می‌تواند تنها یک ماه در کشور تردد کند و پس از تمام شدن تاریخ باید به مناطق آزاد بازگردانده شود.
 • پلاک‌های سفیدی که به جای حروف در ترکیب آن از لوگو «ویلچر» استفاده شده است: این پلاک‌ها مخصوص افراد دارای معلولیت و جانبازان است. (البته به تازگی پلاک معلولان با عنوان «ژ» نمایش داده می‌شود).

پلاک زرد

 • پلاک‌های زردی که حرف «ک» در ترکیب خود دارند: این پلاک‌ها برای وسایل نقلیه ادوات کشاورزی است.
 • پلاک‌های زردی که با حرف «ع» مشخص شده‌اند: این پلاک‌ها مخصوص حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها است.

پلاک سبز

 • پلاک‌های سبز که در ترکیب خود حرف «پ» دارند: این پلاک برای خودروهای پلیس اعم از پلیس ناجا، راهور، مبارزه با مواد مخدر و… است.
 • پلاک‌های سبز رنگی که در ترکیب خود حرف «ث» دارند: این پلاک به خودروهایی اشاره دارد که مخصوص سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است.

پلاک قرمز

 • پلاک قرمز با عنوان پلاک‌های دولتی شناخته می‌شود.
 • پلاک قرمزهایی که روی آن کلمه «تشریفات» نوشته شده است: این پلاک متعلق به خودروهای تشریفاتی دولتی است
 • پلاک قرمزهایی که در ترکیب خود حرف «الف» دارند: این پلاک به خودروهای انحصاری دولت اشاره دارد. استفاده شخصی از این خودروها غیر مجاز است.

پلاک آبی

پلاک‌های آبی که با حرف «D» مشخص شده‌اند: این خودروها به سفارتخانه‌ها، دیپلمات‌ها، کنسولی و سیاسی تعلق دارد.

خودروهای پلاک آبی که در ترکیب آنها از حرف «S» استفاده شده است: این خودروها، خودرو نمایندگان برای خدمات اداری و سفارتخانه‌ها است.

پلاک‌های آبی که در آن‌ها از حرف «ش» استفاده شده است: این پلاک به خودروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد.

پلاک‌های آبی که با حرف «ز» مشخص شده‌‌اند: این خودروها متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

پلاک‌های آبی که در ترکب آنها حرف «ف» به کار رفته است: این خودروها به ستاد کل نیروهای مسلح تعلق دارد.

پلاک کرم یا خاکی

 • پلاک‌های کرم رنگ یا خاکی رنگ برای نیروی زمینی ارتش است.
 • استفاده از این پلاک هنوز فراگیر نشده است و ممکن است این خودروها را با پلاک‌های قدیمی در خیابان‌ها ببینید.

دانستنی های پلاک خودرو

 • پلاک هر استان کد مخصوص به خود را دارد که با استان دیگر متفاوت است.
 • شماره گذاری خودرو بر اساس محل سکونت مالک خودرو تعیین می‌شود.
 • تمامی پلاک‌ها را پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌کند و تردد با خودروهای فاقد پلاک ملی تخلف محسوب می‌شود.

فروش آنلاین خودرو

نویسنده: فاطمه امین الرعایا


source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje