خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت رییسی؛

صنعت ماشین: وزیر صمت اعلام کرد: سیاست وزارت صمت واگذاری سهام ایران خودرو است و این کار دارد انجام می‌شود.

به گزارش صنعت ماشین،

 عباس علی آبادی، وزیر صمت، در مورد واگذاری سهام ایران خودرو گفت: ما می‌خواهیم به سمت واگذاری حداکثری امور اجرایی پیش رویم تا بتوانیم سیاستگذار باشیم.

موضع صریح علی آبادی برای واگذاری ایران خودرو

وی افزود: با این حال، باید این کار را طوری انجام دهیم که به نفع مردم باشد، نمی‌توان منفعت مردم را نادیده گرفت و بخشی از ثروت ملی را به دست کسی داد که صلاحیت آن را نداشته باشد.

علی آبادی تصریح کرد: سیاست وزارت صمت واگذاری سهام ایران خودرو است و این کار دارد انجام می‌شود.

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje