Wp Header Logo 113.png

به گزارش مجله ماشین، باز هم شاهد افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار هستیم. این بار، دلیل اصلی گرانی، افزایش مبلغ گواهی اسقاط این خودروها عنوان شده است.

دلیل افزایش قیمت

 در ابتدای هر سال، حقوق و درآمد دولتی مربوط به خودرو، شامل مالیات، بیمه، ارزش افزوده و … افزایش می‌یابد.

امسال، تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش یافته که به این افزایش قیمت دامن زده است.

دولت با افزایش تعداد گواهی اسقاط، به دنبال ترغیب مالکان خودروهای فرسوده به اسقاط آنها و جایگزینی با خودروهای جدید است.

تاثیر بر قیمت‌ها

در پی این اتفاق، قیمت برخی از خودروهای مونتاژی، از جمله هایما شرکت ایران‌خودرو، افزایش یافته است.

ایران‌خودرو دلیل این افزایش قیمت را افزایش مبلغ گواهی اسقاط این خودروها اعلام کرده است.

بر اساس مصوبه هیات‌وزیران و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است.

در حال حاضر، مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

این افزایش قیمت، بار دیگر نگرانی‌ها را در مورد گرانی خودرو در بازار افزایش می‌دهد.

با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش قیمت خودرو می‌تواند قدرت خرید مردم را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

 

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje