صنعت ماشین: قیمت محصولات مونتاژی به‌واسطه افزایش مبلغ گواهی اسقاط این خودروها افزایش یافت. در سال‌جاری همراه با افزایش درآمد دولتی خودرو، تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده نیز صعودی شده است….

به گزارش صنعت ماشین،

 قیمت محصولات مونتاژی به‌واسطه افزایش مبلغ گواهی اسقاط این خودروها افزایش یافت. در سال‌جاری همراه با افزایش درآمد دولتی خودرو، تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده نیز صعودی شده است. حقوق و درآمد دولتی خودرو که ابتدای هر سال افزایش می‌یابد، شامل مالیات، بیمه، ارزش افزوده و… است، این در شرایطی است که حالا تعداد گواهی اسقاط نیز اضافه شده است. البته هیات‌دولت به‌منظور رشد انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو، تعداد گواهی اسقاط را افزایش داده است.

حالا برخی خودروهای مونتاژی، از جمله هایما شرکت ایران خودرو با رشد قیمت همراه شده‌اند که ایران‌خودرو دلیل این موضوع را افزایش مبلغ گواهی اسقاط این خودروها بیان کرده است. در این زمینه شرکت مذکور اعلام کرده که «براساس مصوبه هیات‌وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌‌‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره‌‌‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵‌درصد گواهی اسقاط به ۱.۵گواهی اسقاط (معادل ۵۲میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵میلیون ریال رسیده است.»

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje