شرایط ثبت نام نقدی محصولات شرکت بهمن موتور با قیمت قطعی و ظرفیت محدود، به صورت آنلاین از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1403/02/18 لغایت ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 1403/02/20 و یا تا زمان اتمام ظرفیت جهت متقاضیان عادی به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.  

شرکت بهمن موتور شروطی را مطابق موارد مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که  تشریح شده، قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه و یا عدم حائز شرایط بودن متقاضی، ثبت نام ایشان از سوی شرکت بهمن موتور یکطرفه فسخ و وجه واریز شده به حساب مبدأ مسترد خواهدشد.  

ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق پورتال جامع ایرانی کار به آدرس bahman.iranecar.com  قابل انجام میباشد.  

رنگ محصولات براساس ظرفیت، اولویت درخواست و اولویت واریز وجه توسط متقاضیان انتخاب می گردد .  

ظرفیت انتخاب محصول محدود بوده و واریز وجه، براساس ظرفیت و اولویت درخواست متقاضی صورت میپذیرد.


شرایط فروش:


طرح فروش فوری ریسپکت 2 ویژه متقاضیان عادی

source
کلاس یوس

viraje

توسط viraje